DIENSTEN

Diogenes biedt onder meer de volgende producten en diensten.

Naast de ondernemercoaches maakt Diogenes gebruik van een uitgebreid netwerk aan specialisten, die hun sporen in accountancy, algemeen management, personeelsmanagement, debiteuren- en crediteurenbeheer,  IT management, marketing & communicatie, projectmanagement en andere specialisaties ruimschoots hebben verdiend.

Ondernemerscoach
Verandermanagement
Quickscan
Interim Management
DE COACHBOX®
CRISISMANAGEMENT
ONDERNEMINGSPLANNEN
DEBITEURENBEHEER
CREDITEURENBEHEER

ONDERNEMERSCOACH

De ondernemersoaches van Diogenes hanteren allen hun eigen(wijze) werkwijze. Wat hen bindt is het vermogen om als ervaringsdeskundige op het zelfde niveau van de ondernemer te begrijpen wat de uitdagingen van de onderneming zijn.

Ondernemers zijn vaak het bedrijf. Daardoor gedraagt het bedrijf zich als de ondernemer en omgekeerd. Bij coaching door Diogenes maken we onderscheid tussen de vent (of de vrouw) en de tent, om de positie van de ondernemer ten opzichte van de onderneming bepalen. Op basis daarvan kunt u uw weg naar uw eigen toekomst bepalen, en die van uw onderneming. .

VERANDERMANAGEMENT

Een frisse blik van een buitenstaander werpt vaak een ander licht op de problematiek van uw bedrijf. De adviseurs van Diogenes helpen u met het ontwikkelen en implementeren van verandertrajecten. Niet alleen het doel, maar ook de weg er naar toe is voor hen van belang. Want een goede begeleiding in een verandertraject leidt tot een betere borging.

De ondernemers van Diogenes zijn bij uitstek geschikt om uw bedrijf te begeleiden in dit proces. Op basis van hun persoonlijke ervaring en hun specifieke vakbekwaamheid hebben ze niet alleen de kennis, maar ook het gevoel.

QUICKSCAN

Met de Diogenes Quickscan wordt in korte tijd een grondige analyse gemaakt van uw bedrijf. Ons team maakt zich uw organisatie snel eigen. In vijf stappen weet u precies hoe uw bedrijf ervoor staat en hoe u uw onderneming verder kunt ontwikkelen.

Liquiditeitsonderzoek – Waar staat de onderneming vandaag en waar zitten de kortetermijnbedreigingen?
Solvabiliteitsonderzoek – Hoe is de verhouding tussen kosten en baten op termijn?
Tussenrapportage/Effectiviteitsscan – Is uw bedrijf gezond of zijn er (dringende) verbeterpunten? Welke voorstellen kunnen we daarvoor ontwikkelen?
Personeelsanalyse – Snel inzicht in de kwaliteiten van uw medewerkers, gekoppeld aan een analyse van de lancunes in de competenties binnen uw bedrijf.
Rapportage – De uitkomsten van ons onderzoek, gepresenteerd met een aantal scenario’s om uw bedrijf verder te ontwikkelen.

INTERIM MANAGEMENT

De specialisten van Diogenes zetten hun competenties in om bij uw bedrijf ad interim structuren aan te passen of te vormen.

U kunt gebruik maken van onze kwaliteiten op het gebied van:

►Accountant/boekhouding
►Algemeen Management
►Personeelsmanagement
►Debiteuren/crediteurenbeheer
►IT management
►Marketing & Communicatie
►Projectmanagement

Interim-projecten van Diogenes zijn precies wat het moet zijn: een korte periode, waarin we veel werk verzetten. Geen gezeur, maar poetsen.

DE COACHBOX®

De Coachbox ® is de plaats waar u met de ondernemerscoaches van Diogenes kunt communiceren. Er is een chatbox, een nieuwsbulletin en de mogelijkheid met elkaar bestanden uit te wisselen. Vragen over operationele zaken, tactiek en strategie; in de Coachbox vind je de weg naar antwoorden en kan je je visie aan onze Coaches scherp slijpen.

Meldt u aan en ontvang de eerste twee maanden gratis coaching!

In deze proefperiode kunt u beoordelen of de bijdrage van Diogenes het rendement van uw ondernemerschap voldoende verhoogt. U communiceert on-line met een coach enmaakt gebruik van zijn/haar kennis, kunde en netwerk.

Vraag nu een inlogcode aan via het contactformulier en ga binnen 24 uur aan de slag met uw persoonlijke coach.

CRISISMANAGEMENT

Ondernemers zijn positief ingestelde mensen. Gaat het slecht met uw bedrijf, dan loopt u daar niet mee te koop. Diogenes blijkt regelmatig in staat ondernemingen te behoeden voor een dreigend cashflowprobleem of faillissement. Hoe sneller we erbij zijn, hoe eenvoudiger en effectiever de ingrepen!

Soms treedt Diogenes op als crisismanager. Dat doen we op basis van een aantal duidelijke uitgangspunten:
►De ondernemer wordt zoveel mogelijk beschermd tegen een persoonlijk faillissement.
►De crediteuren gaan geen groter risico lopen dan dat zij al doen.
►Verkoop, doorstart of beeindiging van de onderneming is een optie.

ONDERNEMINGSPLANNEN

U timmert al een aantal jaren aan de weg met uw onderneming. Nu breekt de fase aan om strategisch na te denken over de verdere toekomst. Een ondernemerscoach van Diogenes helpt u in een aantal gesprekken uw visie te vormen en assisteert met het schrijven van uw businessplan.

Het bouwen van een ondernemingsplan is voor Diogenes een belangrijke zaak, waarvoor we u het hemd van het lijf vragen. Niet alleen omdat een goed ondernemingsplan noodzakelijk is om verdere financiering van uw bedrijf te realiseren, maar ook om een bruikbaar startdocument voor uw plannen te hebben. Duidelijke uitgangspunten leiden immers tot duidelijke focus, die u goed kunt overdragen aan uw collega’s en stakeholders.

DEBITEURENBEHEER

U heeft een bloeiende onderneming, maar weet dat u te weinig tijd besteedt aan debiteurenbeheer. De stapel openstaande facturen wordt steeds groter en u dreigt in de financiele problemen te komen door het betalingsgedrag van uw klanten. Als u uw klanten niet vraagt te betalen, nemen ze niet (snel) de moeite dat uit zichzelf te doen.

Diogenes ondersteunt binnen 24 uur uw debiteurenbeheer met gekwalificeerde relatiebeheerders die, met oog voor de continuiteit van uw klantrelatie, aantoonbaar resultaat boeken bij het innen van openstaande facturen.

CREDITEURENBEHEER

Ondernemers zijn zich meestal zeer bewust van het belang van hun debiteuren, maar maken zelden een goede analyse ten aanzien van hun crediteuren. Hoe belangrijk bent u voor een leverancier? Hoe kunt u met uw leveranciers strategisch samenwerken? En hoe communiceert u met partijen als het met uw bedrijf iets minder gaat? U zit immers niet te wachten op wilde geruchten!

Diogenes maakt een inventarisatie van uw partners en de risico’s die u loopt. Op basis van uw exploitatiebegroting overleggen we met crediteuren en bepalen we hoe de samenwerking verder vorm gaat krijgen.