Zo aan het eind van de eerste bankencrisis is het tijd om de balans op te maken en na te denken over de manier waarop MKB-ondernemingen in de toekomst gefinancierd worden. Er ontstaan nieuwe initiatieven als crowdfunding, kredietbanken en stimuleringsfondsen. De ondernemer heeft keuze uit een à-la- carte-menu en moet zich afvragen welke financieringsvorm bij hem past.

Het tijdperk van de banken in het MKB is voorbij. Zij doen verwoede pogingen om hun imago als financier een nieuwe look te bezorgen. Het is meer marketing dan identiteit, ben ik bang. Banken zijn zeer geschikt voor het grotere MKB en de corperate omgeving, veel minder voor het kleine MKB. *) Om het MKB van dienst te blijven zoeken ze het in schaalvergroting (Bij sommige banken werken accountmanagers met meer dan 1500 klanten!) waardoor de dienstverlening benedenmaats dreigt te worden.

Van de nieuwkomers lijkt crowdfunding het meest succesvol.

Aan de geldvragende kant wijkt crowfunding niet af van de producten die u normaal gesproken bij uw bank afneemt: U bent net zo verantwoordelijk, betaalt dito rentes en zult binnen een redelijke termijn uw schuld aflossen. **) Crowdfunders geven wèl feedback op uw plan en bieden hulp. Die hulp is naar mijn smaak kort, maar het is beter dan niets.

Kredietunies laten de kredietbeoordeling en begeleiding uitvoeren door de investeerders. Dat zijn veelal (oud)ondernemers of branchegenoten. Ik vind bij dit type kredieten risicobeheersing en ondernemen nog teveel met elkaar op gespannen voet staan. Om goed binnen de regels te passen moeten ze zich meer als traditionele bank gedragen dan ze eigenlijk zouden willen. Het is een financieringsmiddel dat zijn definitieve vorm nog niet heeft gevonden.

Qredits is een soort RABO-Lite met dito producten.

De overheid draagt op haar eigen wijze bij: Naast rijksmicrokredietvehikel Qredits is er een wildgroei aan subsidies en provinciale stimuleringsfondsen. Voor deze laatste twee ontstaat een nieuw circuit van adviseurs, want zelfs op het ministerie van Economische zaken is niet alle kennis voor handen. Voordeel van deze initiatieven is dat het geld relatief goedkoop is, maar de kosten van de adviseurs lopen hoog op.

De echte vernieuwing in kredietverstrekking is er (nog) niet, maar met deze nieuwe initiatieven wordt meer maatwerk mogelijk. Om sneller te financieren en de kosten van financiering zo laag mogelijk te houden moet een volwassen businesscase het startpunt voor uw aanvragen zijn. Ik zie daar ruimte voor verbetering, want weinig ondernemers zijn handig in het uitwerken van een goede, financierbare, casus. Er is voldoende kapitaal; het is aan de ondernemers om het juiste verhaal te schrijven.

Voetnoot
*) Banken blijven de beste partner voor, door activa gedekte, leningen boven de één miljoen euro en hypothecaire financiering. Door de hogere compliance-eisen moet de ondernemer er op rekenen dat een hoger eigen vermogen wordt verlangd als “hefboom” voor dit type financieringen dan in het verleden.
**) Binnen die crowdfunding-omgeving valt Symbid positief op omdat ze geen leningen verstrekken maar echte participaties bieden. Deze financier verwacht dat de geldvrager een behoorlijk bedrag zelf bijeenbrengt, voordat ze met hem in zee gaat. Dit is een mooi platform voor mensen met eigen geld, een goede casus of een fijne tante Agaath.