Werkwijze

Van ondernemers wordt verwacht dat ze alle facetten van hun bedrijf beheersen. Zolang uw bedrijf een overzichtelijke grootte heeft lukt dat vaak wel. Als uw bedrijfsomstandigheden wijzigen door groei, conjuctuur of veranderende markten heeft u behoefte aan kortstondige ondersteuning van een vakdeskundige. Via de stichting Diogenes heeft u toegang tot een netwerk van professionals op de meest uiteenlopende vakgebieden, van HR-management tot ondernemerscoaches. U spreekt met ondernemers die het klappen van de zweep kennen en hun netwerk gericht voor u inzetten. Daarnaast heeft elke coach een specialisatie, die we naar behoefte aanwenden. Daardoor zijn wij in staat om voor uw onderneming altijd de juiste consultant te vinden. De ondernemerscoaches van Diogenes hanteren allen hun eigen(wijze) werkwijze. Wat hen bindt is het vermogen om als ervaringsdeskundige op het zelfde niveau van de ondernemer te begrijpen wat de uitdagingen van de onderneming zijn. Ondernemers zijn vaak het bedrijf. Daardoor gedraagt het bedrijf zich als de ondernemer en omgekeerd. Bij coaching door Diogenes maken we onderscheid tussen de vent (of de vrouw) en de tent, om de positie van de ondernemer ten opzichte van de onderneming bepalen. Op basis daarvan kunt u uw weg naar uw eigen toekomst bepalen, en die van uw onderneming.