Duurzame inzetbaarheid

Wil je ook dat jouw werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief hun werk kunnen blijven uitvoeren? Overweeg dan Diogenes om advies te vragen. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid vergoedt een deel van deze kosten. Diogenes heeft een methode ontwikkeld waarmee we medewerkers leren omgaan met moderne communicatiemiddelen en nieuwe vaardigheden aanbrengen waarmee ze hun inzetbaarheid voor uw organisatie verbreden.

De Nederlandse overheid en de EU willen die duurzaamheid in het bedrijfsleven bevorderen. Daarom is de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Dankzij deze regeling ontvangen werkgevers subsidie voor het inhuren van Diogenes als wij uw medewerkers fit maken voor de toekomst, ook binnen uw organisatie.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 12.500.

Wij werken samen met DB&P

DB&P ondersteunt al meer dan 35 jaar mkb-bedrijven bij het vinden van financiering voor technologische én sociale innovatie. Dit doen zij bij voorkeur door verschillende financieringsvormen te combineren. Leningen, kredieten, crowdfunding, fiscale voordelen, participaties en subsidies kunnen samen namelijk de perfecte ‘financieringsmix’ vormen. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid maakt een belangrijk deel uit van deze mix en wordt dan ook al jarenlang succesvol aangevraagd.