Diensten

Naast onze eigen ondernemercoaches maakt Diogenes gebruik van een uitgebreid netwerk aan specialisten, die hun sporen in accountancy, algemeen management, personeelsmanagement, debiteuren- en crediteurenbeheer,  IT management, marketing & communicatie, projectmanagement en andere specialisaties ruimschoots hebben verdiend. Binnen de Diogenesmethode zijn zij snel inzetbaar en leveren zij optimaal resultaat, zodat u verder kunt met ondernemen.

Verander management

Een frisse blik van een buitenstaander werpt vaak een ander licht op de problematiek van uw bedrijf. De adviseurs van Diogenes helpen u met het ontwikkelen en implementeren van verandertrajecten. Niet alleen het doel, maar ook de weg er naar toe is voor hen van belang. Want een goede begeleiding in een verandertraject leidt tot een betere borging. De ondernemers van Diogenes zijn bij uitstek geschikt om uw bedrijf te begeleiden in dit proces. Op basis van hun persoonlijke ervaring en hun specifieke vakbekwaamheid hebben ze niet alleen de kennis, maar ook het gevoel.

Quickscan

Met de Diogenes Quickscan wordt in korte tijd een grondige analyse gemaakt van uw bedrijf. Ons team maakt zich uw organisatie snel eigen. In vijf stappen weet u precies hoe uw bedrijf ervoor staat en hoe u uw onderneming verder kunt ontwikkelen. Liquiditeitsonderzoek – Waar staat de onderneming vandaag en waar zitten de kortetermijnbedreigingen?

Solvabiliteitsonderzoek – Hoe is de verhouding tussen kosten en baten op termijn?
Tussenrapportage/Effectiviteitsscan – Is uw bedrijf gezond of zijn er (dringende) verbeterpunten? Welke voorstellen kunnen we daarvoor ontwikkelen?
Personeelsanalyse – Snel inzicht in de kwaliteiten van uw medewerkers, gekoppeld aan een analyse van de lancunes in de competenties binnen uw bedrijf.
Rapportage – De uitkomsten van ons onderzoek, gepresenteerd met een aantal scenario’s om uw bedrijf verder te ontwikkelen.
De specialisten van Diogenes zetten hun competenties in om bij uw bedrijf ad interim structuren aan te passen of te vormen.

Interim management

U kunt gebruik maken van onze kwaliteiten op het gebied van:

Accountant/boekhouding
Algemeen Management
Personeelsmanagement
Debiteuren/crediteurenbeheer
IT management
Marketing & Communicatie
Projectmanagement

Crisis management

Interim-projecten van Diogenes zijn precies wat het moet zijn: een korte periode, waarin we veel werk verzetten. Geen gezeur, maar poetsen.
Ondernemers zijn positief ingestelde mensen. Gaat het slecht met uw bedrijf, dan loopt u daar niet mee te koop. Diogenes blijkt regelmatig in staat ondernemingen te behoeden voor een dreigend cashflowprobleem of faillissement. Hoe sneller we erbij zijn, hoe eenvoudiger en effectiever de ingrepen!

Soms treedt Diogenes op als crisismanager. Dat doen we op basis van een aantal duidelijke uitgangspunten:
►De ondernemer wordt zoveel mogelijk beschermd tegen een persoonlijk faillissement.
►De crediteuren gaan geen groter risico lopen dan dat zij al doen.
►Verkoop, doorstart of beeindiging van de onderneming is een optie.

Business case

U timmert al een aantal jaren aan de weg met uw onderneming. Nu breekt de fase aan om strategisch na te denken over de verdere toekomst. Een ondernemerscoach van Diogenes helpt u in een aantal gesprekken uw visie te vormen en assisteert met het schrijven van uw businessplan.

Het bouwen van een ondernemingsplan is voor Diogenes een belangrijke zaak, waarvoor we u het hemd van het lijf vragen. Niet alleen omdat een goed ondernemingsplan noodzakelijk is om verdere financiering van uw bedrijf te realiseren, maar ook om een bruikbaar startdocument voor uw plannen te hebben. Duidelijke uitgangspunten leiden immers tot duidelijke focus, die u goed kunt overdragen aan uw collega’s en stakeholders.

Debiteuren crediteuren

U heeft een bloeiende onderneming, maar weet dat u te weinig tijd besteedt aan debiteurenbeheer. De stapel openstaande facturen wordt steeds groter en u dreigt in de financiele problemen te komen door het betalingsgedrag van uw klanten. Als u uw klanten niet vraagt te betalen, nemen ze niet (snel) de moeite dat uit zichzelf te doen. Diogenes ondersteunt binnen 24 uur uw debiteurenbeheer met gekwalificeerde relatiebeheerders die, met oog voor de continuiteit van uw klantrelatie, aantoonbaar resultaat boeken bij het innen van openstaande facturen.

Ondernemers zijn zich meestal zeer bewust van het belang van hun debiteuren, maar maken zelden een goede analyse ten aanzien van hun crediteuren. Hoe belangrijk bent u voor een leverancier? Hoe kunt u met uw leveranciers strategisch samenwerken? En hoe communiceert u met partijen als het met uw bedrijf iets minder gaat? U zit immers niet te wachten op wilde geruchten!
Diogenes maakt een inventarisatie van uw partners en de risico’s die u loopt. Op basis van uw exploitatiebegroting overleggen we met crediteuren en bepalen we hoe de samenwerking verder vorm gaat krijgen.

Recovery

Wanneer uw bedrijf in een situatie is dat uw balans en resultatenrekening in de rode cijfers dreigen te komen is het noodzakelijk om in te grijpen. De meeste ondernemers schuiven deze beslissing voor zich uit. Dat is spijtig, omdat we bij vroegtijdig ingrijpen de schade vaak kunnen beperken en u kunnen helpen bij de herstructurering van uw onderneming.
Het eerste en belangrijkste advies aan ondernemers die een bedrijfscrisis zien aankomen is zo snel mogelijk in actie te komen. Een goed plan in een vroeg stadium is de beste oplossing voor de ontstane problemen.
Wanneer de onderneming zich in zwaar weer bevind zult u merken dat uw financiele mogelijkheden om te reorganiseren beperkt worden. daarnaast gaan stakeholders als banken en leveranciers een groot deel van uw tijd vragen en uw koers beïnvloeden. In die situaties spreken we van crisismanagement. We streven ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen.